Security Services

ICT-Security wordt steeds opgebouwd in lagen. Het aantal lagen staat direct in lijn met het niveau van uw bescherming. Het is bovendien nuttig de veiligheid van uw ICT-omgeving regelmatig te testen om te kijken of de lagen voldoende werken en waar een eventuele zwakke schakel zit.

Serso adviseert welke beveiligingslagen u best kan toevoegen en in welke volgorde. Hiernaast hebben we een eigen team van gecertificeerde Ethical Hackers die dit met de nodige kennis en omzichtigheid periodiek voor u kunnen aftoetsen.

Waarom voor ons kiezen

Uw partner voor IT-Security

Elke KMO staat voor diverse uitdagingen: gegevensbescherming, continuïteit en veiligheid zijn zeer belangrijk.

Onze certified ethical hackers gaan in jouw omgeving op zoek naar de zwakheden, rapporteren ze en lossen ze op.

We werken op gebied van security met enkele topproducten met oog op een oplossing op maat. We staat ook bij om de mensen die met de systemen werken op te leiden, werknemers en IT professionals.

SerSo - web - penetration training

Penetration testing

Lees meer
SERSO - illustrations - web security FIX

Website security

Lees meer
SERSO - illustrations - mail security FIX+

Email security

Lees meer
SerSo - web - User awareness training

User awareness training

Lees meer

Penetration testing

Door het uitvoeren van een ethische hacking kunnen we de meest kwetsbare plekken van uw computersysteem aan de oppervlakte brengen.

Het doel is het vinden van risico’s die anders onopgemerkt zouden blijven. Vervolgens zoeken we met de verkregen resultaten naar een sluitende remedie.

Tenslotte bieden we testen aan op recurrente basis, zodat u ook meldingen krijgt wanneer – door wijzigingen in het systeem – nieuwe kwetsbaarheden aan het licht komen.

Website security

Ook hackers maken gebruik van je website om informatie te vergaren over je bedrijf! Het beperken van het risico dat onbevoegden toegang krijgen tot achterliggende databases en verborgen klantgegevens is het streefdoel van Serso.

Door middel van TLS/SSL-versleuteling maken we van uw site een veilige HTTPS-omgeving. Laat uw website behoren tot de categorie die door inbrekers gemeden wordt wegens 'te moeilijk'!

Email security

E-mail wordt vaak gebruikt om malware, spam en phishing-aanvallen te verspreiden.

Serso staat in voor de bescherming van e-mailaccounts, de ongeoorloofde toegang tot de inhoud van communicatie, het verlies of aantasting van de integriteit ervan.

De informatie die wordt verzonden en ontvangen, wordt tevens beschermd tegen spam, virussen, malware en tal van andere e-mailbedreigingen.

User awareness training

Hoe veilig en betrouwbaar uw systemen ook mogen zijn, indien uw medewerkers zich niet van enig gevaar bewust zijn, kan dit al uw inspanningen teniet doen!

Daarom biedt Serso doelgerichte trainingen om de alertheid van uw personeel aan te scherpen, reële bedreigingen te leren inschatten en gepaste acties te ondernemen.